Centre de formació teatral El Galliner - Períodes d'inscripció oberts