Centre d'Arts Escèniques El Galliner - Períodes d'inscripció oberts